Projekt

Projektutveckling för ideella föreningar


Att arbeta ideellt är att arbeta för andra mål än maximal ekonomisk lönsamhet. Det kan handla om kulturföreningar, välgörehetsföreningar eller andra som bidrar till att "göra gott" i samhället. När ekonomiska investeringar inte återbetalar sig i form av rena pengar, behöver man se på andra sätt att finansiera sin verksamhet. 


Besok stöttar många ideella föreningar med projektutveckling och projektfinansiering.  Vi hjälper gärna till med att komma på idéer och söka bidrag så att även ni kan förverkliga just det ni drömmer om.


Tack vare flerårig erfarenhet och kunskap inom projektutveckling, har vi kunnat bygga upp en ideell förening och en mötesplats i vår hemkommun. En plats dit alla kan komma och känna gemenskap - oavsett ålder, kön, ursprung, religion eller politisk åskådning. Den ideella föreningen heter Föreningen Kanten och bildades i februari 2019. Verksamheten bedrivs i Besoks lokaler på Kanten i centrala Lerum. Besok arbetar med verksamhetsutveckling för föreningen och vårt engagemang är till största delen ideellt.

På så vis bidrar även vi till att "göra gott".Anbud för Stöd och matchning

 

Stöd och matchning, STOM, är en tjänst som Arbetsförmedlingen upphandlar av externa aktörer över hela landet. Syftet med STOM är att den arbetssökande på kortast möjliga tid ska komma i sysselsättning, i form av arbete eller utbildning. 


Besok har lämnat in anbud för STOM för flera företag, bland annat det Göteborgsbaserade företaget Sandheere. För mer info om Sandheere, se www.sandheere.se.


Referens: Saleban Abdillahi, saleban@sandheere.se, tel 0700-707733

Mötesplats Grebbestad

 

Svenska Kyrkan Tanums Pastorat arbetar för att stärka sitt sociala engagemang i kommunen, genom att bygga upp sociala nätverk och mötesplatser, med start i Grebbestad. På så vis vill man bidra till att skapa trygghet och en känsla av tillhörighet samt tillsammans fånga upp och hjälpa utsatta grupper.

 

Besok har haft i uppdrag av Tanums Pastorat att söka finansiering till Mötesplats Grebbestad, vilket resulterat i att pastoratet beviljats medel från EU/LEADER för att kunna utveckla ett center för Grön Rehabilitering i anslutning till Prästgården. Genom finansiering via folkhälsomedel kunde även asylsökande ungdomar från vuxenutbildningens byggprogram förlägga sin praktik på platsen.


Referens: Jan Cedmark, jancedmark@hotmail.com, tel 0525-223 77


Retrovägen

 

Retrovägen är en kulturturistväg full av muséer, caféer, restauranger och butiker med kopplingar till 1950-1970-talen.

 

Retrovägen sträcker sig längs riksväg 190, från Göteborg till Nosserbro, vidare upp mot Lidköping, Mariestad, Töreboda och sedan ner längs E20, förbi Skara, Vara, Alingsås, Lerum, Partille och slutligen Göteborg.  I Nossebro möts man av en väl bevarad retromiljö som marknadsförs som Retro Nossebro.

 

Retrovägen byggdes upp i ett projekt, med Besok Maria Albinsson som projektledare. Projektet finansierades av EU/LEADER, Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Kommunalförbunden mfl. Projektägare var Essunga kommun.

Idag drivs Retrovägen av en ideell förening. För mer information, se hemsidan retrovagen.se

Upplev Sjövik/Östad

 

Upplev Sjövik/Östad var ett EU-finansierat sk LEADER-projekt i samarbete mellan Föreningen Sjövik, Östads Hembygdsförening, Östads Församling, Klaradals Kloster, Röda Korset Sjövik-Östadkretsen och Sjöviksgården.

 

Syftet med projektet var att göra det enklare för Sjöviksbor och även besökare utifrån att uppleva platsens fina natur och att man lättare ska kunna lära sig mer om Sjövik/Östads kulturhistoria. En del i projektet var att en ångbåtsbrygga byggdes för S/S Herbert, som numera kan lägga till på Sjöviksgården för att plocka upp och släppa av sina passagerare. 


Resultaten av projekt Upplev Sjövik/Östad syns idag i form av vidareuveckling av de samarbeten som byggdes upp under projekttiden, samt att nya projekt genererats, för såväl besökare som för boende på orten.